LatviešuРусскийEnglish
Svetdiena, 29.03.2020
Aldonis, Agija
Uzņemšanas noteikumi

Aicinām apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas:
I


Klavierspēli
Ērģeļspēli
Vijoļspēli
Alta spēli
Čella spēli
Kokles spēli
Ģitāras spēli
Obojas spēli
Flautas spēli
Klarnetes spēli
Saksofona spēli
Fagota spēli
Trompetes spēli
Mežraga spēli
Eifonija spēli
Trombona spēli
Tubas spēli
Sitaminstrumentu spēli

II

Programmā „Mūsdienu ritma mūzika”:

Klavierspēli
Solo dziedāšanu
Solo ģitāras spēli
Basģitāras spēli
Saksofona spēli
Sitaminstrumentu spēli

III

Vizuāli plastisko mākslu

Apgūstot izvēlētā instrumenta spēli, ir iespēja muzicēt skolas simfoniskajā orķestrī, pūtēju orķestrī, koklētāju ansamblī „Madaras” un dažādu instrumentu ansambļos.


Lai iestātos mūsu skolas profesionālās izglītības programmās:


• Jāpiedalās eksāmenā
• Jāaizpilda iesnieguma veidlapa (lūdzam aizpildīt, izprintēt un atnest uz iestājeksāmeniem!)
• Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība (personas datu saskaņošanai)

Uzņemšanas pārbaudījumu prasības:


• Jānodzied brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem
• Jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas
• Jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās melodijas
• Jāsaklausa, cik skaņas vienlaicīgi pedagogs spēlē (viena, divas vai trīs, neskatoties uz instrumentu)
• Plaukšķinot, jāatkārto skolotāja nospēlētie vai plaukšķinātie ritmiskiezīmējumi

Pirms iestājeksāmeniem piedāvājam konsultācijas.


Audzēkņu uzņemšanas vecums piedāvātajās izglītības programmās:

no 7 g. vecuma

Klavierspēli
Vijoļspēli
Alta spēli
Čella spēli
i

no 10 g. vecuma
Kontrabasa spēli
no 8 g. vecuma

Kokles spēli
Ģitāras spēli
Flautas spēli
Klarnetes spēli
Saksofona spēli
Fagota spēli
Obojas spēli
Trompetes spēli
Mežraga spēli
Eifonija spēli
Trombona spēli
Tubas spēli
Sitaminstrumentu spēli
Ērģeļspēli
- pēc 3 mācību gadu klavierspēles programmas apgūšanās.

Programmā „Mūsdienu ritma mūzika”:

Saksofona spēli
Klavierspēli
Solo ģitāras spēli
Basģitāras spēli
Sitaminstrumentu spēli
Solo dziedāšanu

Vizuāli plastisko mākslu - no 7 g. vecuma.

Iestājpārbaudījumi uz vecākajām klasēm:

Mūzikas programmās:
1) Solfedžo- diktāts, mutiska atbilde,
2) Mūzikas instrumenta spēlē- divu sagatavotu skaņdarbu atskaņošana
Makslas programmās:
1) iepriekš sagatavotu darbu izvērtēšana

Papildus uzņemšana augustā. Uz brīvajām vietām audzēkņi var pretendēt mācību gada laikā.