LatviešuРусскийEnglish
Pirmdiena, 25.03.2019
Māra, Mārīte, Marita, Mare
Uzņemšanas noteikumi

Aicinām apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas:
I

Klavierspēli
Vijoļspēli
Alta spēli
Čella spēli
Kokles spēli
Ģitāras spēli
Flautas spēli
Klarnetes spēli
Saksofona spēli
Fagota spēli
Trompetes spēli
Mežraga spēli
Eifonija spēli
Trombona spēli
Tubas spēli
Sitaminstrumentu spēli
Ērģeļspēli

II

Programmā „Populārās mūzikas pamati”:
Klavierspēli
Solo ģitāras spēli
Basģitāras spēli
Sitaminstrumentu spēli
Solo dziedāšanu

III

Vizuāli plastisko mākslu

Apgūstot izvēlētā instrumenta spēli, ir iespēja muzicēt skolas simfoniskajā orķestrī, pūtēju orķestrī, koklētāju ansamblī „Madaras” un dažādu instrumentu ansambļos.


Lai iestātos mūsu skolas profesionālās izglītības programmās:


• Jāpiedalās eksāmenā
• Jāaizpilda iesnieguma veidlapa (lūdzam aizpildīt, izprintēt un atnest uz iestājeksāmeniem!)
• Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība (personas datu saskaņošanai)

Iestājeksāmenu prasības:


• Jānodzied brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem
• Jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas
• Jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās melodijas
• Jāsaklausa, cik skaņas vienlaicīgi pedagogs spēlē (viena, divas vai trīs, neskatoties uz instrumentu)
• Plaukšķinot, jāatkārto skolotāja nospēlētie vai plaukšķinātie ritmiskiezīmējumi

Pirms iestājeksāmeniem piedāvājam konsultācijas.


Audzēkņu uzņemšanas vecums piedāvātajās izglītības programmās:

no 7 g. vecuma
Klavierspēli
Vijoļspēli
Alta spēli
Čella spēli

no 10 g. vecuma
Kontrabasa spēli
no 8 g. vecuma
Kokles spēli
Ģitāras spēli
Flautas spēli
Klarnetes spēli
Saksofona spēli
Fagota spēli
Trompetes spēli
Mežraga spēli
Eifonija spēli
Trombona spēli
Tubas spēli
Sitaminstrumentu spēli
Ērģeļspēli
- pēc 3 mācību gadu klavierspēles programmas apgūšanās.

Programmā „Populārās mūzikas pamati”:
Klavierspēli
Solo ģitāras spēli
Basģitāras spēli
Sitaminstrumentu spēli
Solo dziedāšanu

Vizuāli plastisko mākslu - no 7 g. vecuma.

Iestājpārbaudījumi uz vecākajām klasēm:

Mūzikas programmās:
1) Solfedžo- diktāts, mutiska atbilde,
2) Mūzikas instrumenta spēlē- divu sagatavotu skaņdarbu atskaņošana
Makslas programmās:
1) iepriekš sagatavotu darbu izvērtēšana

Papildus uzņemšana augustā. Uz brīvajām vietām audzēkņi var pretendēt mācību gada laikā.