Mūsdienu ritma mūzika

Mūsdienu ritma mūzika

Dziedāšana

Ieteicamais vecums: 7 - 12 gadi.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Dziedāšana, Mūzikas mācība, Solfedžo, Ritmika, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle, Kolektīvā muzicēšana, Improvizācija, Sitaminstrumentu spēle, Aranžēšana.

Skolotājas: Lolita Krūmiņa, Irina Parahņeviča, Jūlija Zakirova