Mūsdienu ritma mūzika

Mūsdienu ritma mūzika

Ģitāras spēle

Ieteicamais vecums: 8 -12 gadi

Mācību ilgums: 6 gadi

Mācību priekšmeti: Ģitāras spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Ritmika, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle,  Kolektīvā muzicēšana, Improvizācija, Sitaminstrumentu spēle, Aranžēšana.

Skolotājs: Davids Morozs-Beijers