Iestāties

Iestāties

2021/06/14

Iestājpārbaudījumu rezultāti

Mūzika

9. jūnijā  uzņemtie audzēkņi 2021./2022.mācību gadam

Kods Instruments Klase
MU 01-21 Flautas spēle 1
MU 02-21 Klavierspēle 1
MU 03-21 Mūsdienu ritma mūzika - Sitaminstrumentu spēle 1
MU 04-21 Ģitāra 1
MU 05-21 Vijoļspēle 1
MU 06-21 Klarnetes spēle 1
MU 07-21 Vijoļspēle 1
MU 08-21 Klavierspēle 1
MU 09-21 Mūsdienu ritma mūzika - Klavierspēle 1
MU 10-21 Fagota spēle 1
MU 11-21 Mūsdienu ritma mūzika - Basģitāra 1
MU 12-21 Mežraga spēle 1
MU 13-21 Mūsdienu ritma mūzika - Klavierspēle 1
MU 14-21 Mūsdienu ritma mūzika - Dziedāšana 1

 

Māksla

11. jūnijā  uzņemtie audzēkņi 2021./2022.mācību gadam programmā "Vizuāli plastiskā māksla"

Kods Klase
MA 01-21 1. klase
MA 02-21 1. klase
MA 03-21 2. klase
MA 04-21 2. klase
MA 05-21 1. klase
MA 06-21 2. klase
MA 07-21 2. klase
MA 08-21 1. klase
MA 09-21
-
MA 10-21
3. klase
MA 11-21
2. klase
MA 12-21
1. klase
MA 13-21
-
MA 14-21
2. klase
MA 15-21
1. klase
MA 16-21
1. klase
MA 17-21
3. klase
MA 18-21
1. klase
MA 19-21
2. klase
MA 20-21
3. klase
MA 21-21
1. klase
MA 22-21
1. klase
MA 23-21
1. klase
MA 24-21 1. klase

 

Par līgumu slēgšanu tiks paziņots telefoniski augustā.