Mūsdienu ritma mūzika

Mūsdienu ritma mūzika

Klavierspēle

Ieteicamais vecums: 8 - 10 gadi

Mācību ilgums: 6 gadi

Mācību priekšmeti: Klavierspēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Ritmika, Mūzikas literatūra, Kolektīvā muzicēšana, Improvizācija, Sitaminstrumentu spēle, Aranžēšana.

Skolotāja: Santa Kauliņa