Mūsdienu ritma mūzika

Mūsdienu ritma mūzika

Saksofona spēle

Ieteicamais vecums: 9 - 12 gadi.

Mācību ilgums: 6 gadi.

Mācību priekšmeti: Saksofona spēle, Mūzikas mācība, Solfedžo, Ritmika, Mūzikas literatūra, Vispārējā klavierspēle,  Kolektīvā muzicēšana, Improvizācija, Sitaminstrumentu spēle,  Aranžēšana.

Pedagogs: Raimonds Petrovskis