Skolotāji

Sandra Osīte

Sandra Osīte

Ieguvusi Izglītības zinātņu bakalaura grādu  pedagoģijā, absolvējusi Latvijas  Universitātes, Pedagoģijas un Psiholoģijas  fakultātes Vizuālās  mākslas fakultāti. Papildus ieguvusi daiļamatnieka-keramiķa specialitāti Poligrāfiķu kultūras nama Tautas universitātes Lietišķās mākslas fakultātē un pēc tam mācījusies pie keramikas meistares Vinetas Viziņas.

Piedalījusies dažādās profesionālās izglītības pilnveides programmās dizainā, animācijā, keramikā Latvijā, Francijā, Itālijā. Regulāri piedalās Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas skolotāju darbu izstādēs skolā un citviet Rīgā, kā arī sadraudzības skolā Pori (Somija). Regulāri organizē audzēkņu darbu izstādes Ziemassvētkos un Lieldienās Bolderājas Romas katoļu baznīcā un aktīvi piedalās objektu veidošanā projektos “Ziemassvētku egļu ceļš” vai “Staro, Rīga!”. Audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas Latvijas mākslas skolu Valsts un citos konkursos.