Par skolu

Par skolu

Bolderājas Mūzikas un mākslas skola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar pastarpinātās pārvaldes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā.

Skolā darbojas Mūzikas nodaļa, kurā var apgūt taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšamo instrumentu un sitaminstrumentu spēli. Jaunākā skolas programma – Mūsdienu ritma mūzika – sniedz audzēkņiem zināšanas par dažādiem mūsdienu mūzikas stiliem un žanriem un piedāvā programmas saturam atbilstošas specializācijas. Mūzikas nodaļas audzēkņi tiek iesaistīti kolektīvajā muzicēšanā, spēlējot dažādos instrumentālos vai vokāli instrumentālos ansambļos, pūtēju orķestrī vai simfoniskajā orķestrī. Audzēkņi mācību laikā apgūst gan pasaules mūzikas mantojumu, gan lielu vērību pievērš arī latviešu komponistu daiļradei.

Skolas Mākslas nodaļas pedagogi, mācot savus profesionālās ievirzes izglītības priekšmetus – zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbojoties ar audzēkņiem plenēra praksē, daudz uzmanības pievērš apkārtējās kultūrvēsturiskās vides iepazīšanai un attēlošanai, uzskatot to par ļoti nozīmīgu mācību procesa daļu, jo tādejādi tiek veidota bērnu un jauniešu piederības sajūta gan noteiktai pilsētas teritorijai, gan pilsētai un valstij plašākā izpratnē.

Skola ir apkaimes kultūras centrs, kas nodrošina vietējās kopienas kultūrizglītību, veicinot etnisko un sociālo integrāciju, iesaistot skolas audzēkņus apkaimes kultūrvides pilnveidošanā, kā arī sagatavojot tos tālākai profesionālai izglītībai.

Skolas pastāvēšanas laikā skolai izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, kur tiek gūts atbalsts un sniegti risinājumi radošām idejām un atbalstīta skolas nākotnes vīzija. Skola saņēmusi vairākkārtēju finansiālu atbalstu gan skolas rīkotajiem pasākumiem, gan audzēkņu dalībai starptautiskos pasākumos – konkursos, festivālos, izstādēs. Savukārt, skolas audzēkņi un skolotāji ar koncertiem un izstādēm piedalās citos pasākumos Rīgā.

Informējam, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā. Lai uzzinātu vairāk par tīmekļa vietnē izmantotajām tehniskajām sīkdatnēm, lūdzam noklikšķināt uz linka “Sīkdatņu politika”. Noklikšķinot uz pogas “Sapratu”, jūs aizvērsiet brīdinājuma logu.Sapratu