Skolotāji

Skolotāji

Aija Villeruša

Aija Villeruša

Klavierspēles skolotāja

“Galvenais, ko gribu attīstīt savos audzēkņos,  ir emocionalitāte saskarsmē ar mūziku. Ne visi gribēs kļūt par pianistiem, bet var iemīlēt mūziku, bagātinot savu garīgo pasauli.”

Aleksandrs Koņickis-Kredensirs

Aleksandrs Koņickis-Kredensirs

Ģitāras spēles skolotājs

“Katrs audzēknis ir individuāla personība, kura prasa cieņu, pacietību, izpratni, labu attieksmi un, protams, kvalitatīvas zināšanas."

Artūrs Cingujevs

Artūrs Cingujevs

Klavierspēles skolotājs, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors

“Audzēknis - skolotājs - vecāki - skola - šāda ir veiksmīgas sadarbības formula, kad mūzika un māksla visus vieno! Kā pianists varu teikt - klavieres ir orķestris, kuru novēlu katram iepazīt.”

Elīna Vidriķe

Elīna Vidriķe

Fagota spēles skolotāja

Elīna Villeruša

Elīna Villeruša

Klavierspēles skolotāja

“Par svarīgāko panākumu atslēgu uzskatu pacietību, mīlestību un savstarpēju vecāku, bērnu un skolotāja sekmīgu sadarbību. Ja tas būs, viss izdosies un sanāks!”

Ieva Lapkovska

Ieva Lapkovska

Mūzikas literatūras un solfedžo skolotāja

“Svarīgākais manā specialitātē ir apvienot audzēkņa zināšanas un radošumu. Lielākais gandarījums ir tad, kad audzēkņi ar aizrautību darbojas mūzikas literatūras un solfedžo nodarbībās. Arī man mūzikas skola bija interesantākā, labākā un skaistākā vieta, kur pilnveidoties, tāpēc šo ceļu arī turpinu un dodu saviem audzēkņiem."

Ieva Nīmane

Ieva Nīmane

Obojas spēles skolotāja, Pūšaminstrumentu/Sitaminstrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja, BMMS Simfoniskā orķestra diriģente

“Priecājos, ja audzēkņi, mācoties mūzikas skolā, iepazīst un iemīl mūziku. Ir prieks arī par tiem, kuri turpina mācības tālākos profesionālās izglītības līmeņos. Manu bijušo audzēkņu vidā tagad jau ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestr mākslinieki un Berlīnes mūzikas augstskolas studenti." 

Ilmārs Gekišs

Ilmārs Gekišs

Basģitāras spēles skolotājs 

“Svarīgākais mācību procesā starp pedagou un audzēkni ir pozitīvas emocionālās un mācību vides veidošanās veicināšana." 

Ineta Rinkeviča

Ineta Rinkeviča

Koncertmeistare, klavierspēles skolotāja

“Par galveno savā darbā uzskatu māku atrast līdzsvaru starp maksimālu bērna spēju attīstīšanu un labvēlības pilnu vispārēju mūzikas pasaules iepazīšanu. Kā koncertmeistare vienmēr esmu līdzās saviem audzēkņiem pašos svarīgākajos un uztraukuma pilnākajos brīžos - uz skatuves uzstāšanās laikā, kad mans galvenais mērķis ir sniegt jaunajiem māksliniekiem gan muzikālu, gan psiholoģisku atbalstu."

Ineta Šīmane

Ineta Šīmane

Klavierspēles skolotāja, Taustiņinstrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja 

“Svarīgākais mācību darbā ir cilvēciskais kontakts, kā arī pedagoga un audzēkņa sadarbība."

 

Irina Parahņeviča

Irina Parahņeviča

Dziedāšanas skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Balss prasmju apgūšana ir ne tikai laba veselībai, bet arī palīdz bērnam izprast sevi, palīdz atpūsties, palielina pašapziņu, palīdz iemācīties izteikt savas emocijas, atbrīvo no stresa un kompleksiem. Ir jāsaprot, ka bez sistemātiskas un profesionālas apgūšanas nevar sasniegt nopietnus rezultātus. Tas ir īpaši svarīgi veicot pirmos soļus.

Irina Viļegžaņina

Irina Viļegžaņina

Čella spēles skolotāja, Stīgu instrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja, BMMS čellistu ansambļa vadītāja 

Irēna Landiševa

Irēna Landiševa

Vijoles spēles skolotāja

Kā galveno uzdevumu savās nodarbībās uzskatu nepieciešamību iemācīt saviem skolniekiem izprast mūzikas valodu, palīdzēt viņiem iemīlēt klasisko mūziku. Iespējams ne visi audzēkņi saistīs nākotnē savu profesiju ar mūziku, taču esmu novērojusi, ka daudzi audzēkņu vecāki paši savulaik absolvējuši mūzikas skolas un attiecīgi izvēlējās sniegt arī saviem bērniem muzikālo izglītību. Es būtu ārkārtīgi priecīga, ja arī mani audzēkņi vēlētos nākotnē saviem bērniem sniegt iespēju mācīties mūziku!

Iveta Kaktiņa

Iveta Kaktiņa

Kokles spēles skolotāja

Kokle ir brīnišķīga iespēja katram tās spēlētājam atrast savu mūzikas pasauli – no stundām, kas pavadītas solo skaņdarbu apguvē līdz kopējai ansambļa saspēlei Dziesmu svētkos.

Lolita Krūmiņa

Lolita Krūmiņa

Dziedāšanas skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

“Svarīgākais mācību darbā ar audzēkņiem ir individuālā pieeja vokālās tehnikas apguvē un pilnveidē, kā arī savstarpēja uzticēšanās un nodarbībās izvirzīto mazo neiespējami iespējamo mērķu sasniegšana."

Ludmila Kudišina

Ludmila Kudišina

Klavierspēles skolotāja, Vispārējās klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja

"Svarīgākais manā mācību darbā ir redzēt savus audzēkņus izaugam no 1. līdz 8. klasei. Redzēt, kā viņi pieaug gan muzikāli, gan visā citā ziņā, redzēt bērnu acīs gandarījumu un prieku, pabeidzot skolu Piedzīvot, ka mans darbs ir kaut ko mainījis šajos bērnos un iepazīstinājis ar daļu mūzikas, kuru viņi nepazina, pirms satikāmies."

Matīss Veigulis

Matīss Veigulis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs Mūsdienu ritma mūzikas programmā, Mūsdienu ritma mūzikas metodiskās komisijas vadītājs

"Mūsdienu mūzika nav iedomājama bez bungu komplekta, ritms ir visa pamatā. Bungu komplekts ir ne tikai ļoti nozīmīgs mūzikas instruments, bet tā spēlēšana ir arī aizraujoša. Vēlos jaunajos bundziniekos radīt mīlestību, prieku un degsmi pret mūziku."
Modris Baumanis

Modris Baumanis

Ģitāras spēles skolotājs

"Klasiskā ģitāra nav tikai akadēmiskā mūzika: ar neilona stīgām mēs varam darboties četros virzienos - klasiskā mūzikas, flamenko, Dienvidamerikas mūzika, džezs."

Raimonds Petrovskis

Raimonds Petrovskis

Saksofona spēles skolotājs Mūsdienu ritma mūzikas programmā

Uzskatu, ka mūzikas apguvei jābūt sistemātiskai, uztveramai un radošai. Tajā iekļaujas abpusēja sadarbība starp pedagogu un audzēkni. Mūzikas apguve dod iespēju ne tikai pilnveidot konkrētas prasmes, bet tā ir arī iespēja attīstīt sevi kā personu - gūt plašāku pasaules skatījumu.

Rūta Īzāka-Mača

Rūta Īzāka-Mača

Flautas spēles skolotāja

“Svarīgi ir darīt tā, lai bērni iemīlētu mūziku, mācīšanos, vēlētos radoši izpausties un tiekties pēc aizvien augstāku mērķu sasniegšanas un mācību laikā kļūtu par labākiem un kulturālākiem cilvēkiem."

Santa Kauliņa

Santa Kauliņa

Klavierspēles skolotāja Mūsdienu ritma mūzikas programmā

“Mūzika kā jebkurš mākslas virziens spēj ietvert sevī bezgala daudz radošuma un cilvēka pašizpausmes, ja vien tam velta laiku un centību. Ceru, ka arī skolēniem izdosies to atklāt.”

 

Sigita Kuzmina

Sigita Kuzmina

Klarnetes spēles skolotāja

“Man ir liels prieks iedvesmot jaunos klarnetistus, veicināt viņos mūzikas mīlestību, kā arī radošo un emocionālo pasauli."

Žanna Puiša

Žanna Puiša

Klavierspēles skolotāja

"Mans galvenais uzdevums ir mācīt un audzināt bērnus tā, lai viņiem rastos interese par klavierspēli un mīlestība pret mūziku. Lielāko gandarījumu sniedz gan audzēkņi, kas veiksmīgi pabeidz skolu, gan tie, kuri turpina mācības mūzikas vidusskolās."

Informējam, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā. Lai uzzinātu vairāk par tīmekļa vietnē izmantotajām tehniskajām sīkdatnēm, lūdzam noklikšķināt uz linka “Sīkdatņu politika”. Noklikšķinot uz pogas “Sapratu”, jūs aizvērsiet brīdinājuma logu.Sapratu